Tumblelog by Soup.io
 • b-eat-brains
 • OnTheRun
 • thehighendoflow
 • alotlikevegas
 • poem-orgy
 • CentZecke
 • elleri
 • stfu
 • pralina
 • ShittyKitty
 • willyoudrawme
 • xrayboy
 • robxcoxchcesz
 • melanchujnia
 • satanlovesme
 • mirduk
 • olgusta
 • spzkaz
 • deftones
 • Lotta12
 • omcida
 • iffy
 • unitedsoupsmusic
 • splendid-silva
 • pyzarules
 • coldways
 • edenpath
 • misery000
 • dlutinka
 • mayu
 • angelsdemon
 • shinein
 • karmazynowykruk
 • armadillo
 • laj
 • mademoiselle-peur
 • Subli
 • koreanizm
 • nowelovestory
 • piromanka
 • killyourdream
 • niewychamowanee
 • Gabreiila
 • sztukamatorka
 • guyver
 • maryjanejanis
 • yourholypope
 • yurichan
 • iamophelia
 • hatemyself
 • transwizja
 • karmazynowa
 • FutrzaQ
 • NicTuPoMnie
 • trustworthy
 • blackhole
 • malinowykisiel
 • doctorfrederickchilton
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
9306 5f44 390
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
9374 1a65 390
Reposted fromveryrude veryrude viapuszka puszka

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viadiedrunk diedrunk
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
3027 dc78 390
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek
9180 0a24 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadooomiiin dooomiiin
Czasami dorosłość przychodzi szybciej i kiblowanie nic nie da.
2549 aa01 390
How sophisticated. Even knows that this is men's toilet.
Reposted frompassivelyhere passivelyhere viamaardhund maardhund
5290 34b3 390
Reposted fromidiod idiod
0188 7bfc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
0897 4143 390
piękne Gliwice.
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
8838 e4a8 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatbtf tbtf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl