Tumblelog by Soup.io
 • b-eat-brains
 • OnTheRun
 • thehighendoflow
 • alotlikevegas
 • poem-orgy
 • CentZecke
 • elleri
 • stfu
 • pralina
 • ShittyKitty
 • willyoudrawme
 • xrayboy
 • robxcoxchcesz
 • melanchujnia
 • satanlovesme
 • mirduk
 • olgusta
 • spzkaz
 • deftones
 • zorza
 • omcida
 • iffy
 • unitedsoupsmusic
 • splendid-silva
 • pyzarules
 • coldways
 • edenpath
 • misery000
 • dlutinka
 • mayu
 • angelsdemon
 • shinein
 • karmazynowykruk
 • armadillo
 • laj
 • mademoiselle-peur
 • Subli
 • koreanizm
 • nowelovestory
 • piromanka
 • killyourdream
 • niewychamowanee
 • Gabreiila
 • sztukamatorka
 • guyver
 • maryjanejanis
 • yourholypope
 • yurichan
 • iamophelia
 • hatemyself
 • transwizja
 • karmazynowa
 • FutrzaQ
 • NicTuPoMnie
 • trustworthy
 • blackhole
 • malinowykisiel
 • doctorfrederickchilton
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaembrace embrace
1223 607a 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viagabor gabor
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viatentego tentego
2938 9797 390
Rats with Teddy Bears
Reposted fromPsaiko Psaiko viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
1191 1043 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
8949 8d2f 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaabandoned abandoned
Mothe-Chandeniers, France
Reposted fromgruetze gruetze viaabandoned abandoned
3328 6ef5 390
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
5027 9478 390
Reposted fromherz herz viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8730 f562 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazembata zembata
9453 4f2c 390
Reposted fromhawke hawke viajointskurwysyn jointskurwysyn
7459 b6bf 390
Reposted frombrumous brumous viaLuukka Luukka
3008 6f7b 390
słowo na niedzielę.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8112 1cea 390
disillusionment
look in the mirror but do not linger duality is not the way reflection, the source of dismay
accept the horror let psyche scar astray, thoughts far away in state of disarray
despondencies unforgotten black cat, escapeless it will hiss and it will follow sooner than you would expect
Kiedyś bardzo się bałam być odrzucona. Dlatego kłamałam, nie mówiłam o swoich potrzebach, nie prosiłam: „Nie rób tego” albo „Zrób to”. Byłam trochę nieszczera, miałam pretensje, ale nie sygnalizowałam, że jest mi źle. Później było już po związku, bo kiedy człowiek nie krzyczy, że się pali, to kto ma zadzwonić po straż pożarną?
— Katarzyna Grochola
Reposted fromlivhanna livhanna vianiskowo niskowo
3369 afb0 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
2602 d775 390
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl