Tumblelog by Soup.io
 • b-eat-brains
 • OnTheRun
 • thehighendoflow
 • alotlikevegas
 • poem-orgy
 • CentZecke
 • elleri
 • stfu
 • pralina
 • ShittyKitty
 • willyoudrawme
 • xrayboy
 • robxcoxchcesz
 • melanchujnia
 • satanlovesme
 • mirduk
 • olgusta
 • spzkaz
 • deftones
 • zorza
 • omcida
 • iffy
 • unitedsoupsmusic
 • splendid-silva
 • pyzarules
 • coldways
 • edenpath
 • misery000
 • dlutinka
 • mayu
 • angelsdemon
 • shinein
 • karmazynowykruk
 • armadillo
 • laj
 • mademoiselle-peur
 • Subli
 • koreanizm
 • nowelovestory
 • piromanka
 • killyourdream
 • niewychamowanee
 • Gabreiila
 • sztukamatorka
 • guyver
 • maryjanejanis
 • yourholypope
 • yurichan
 • iamophelia
 • hatemyself
 • eggwggwegev
 • karmazynowa
 • FutrzaQ
 • NicTuPoMnie
 • trustworthy
 • blackhole
 • malinowykisiel
 • doctorfrederickchilton
 • werhamster
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

4267 c03b 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialithiumowa lithiumowa
4564 7285 390
Reposted fromtfu tfu viabooze booze
0480 558a 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakrzywda krzywda

January 18 2020

Zawsze mówiłem, że dla każdego człowieka istnieje zbiór słów, zdanie, które może go zniszczyć.
— Philip K. Dick, Valis
Reposted fromyoursway yoursway viaataga ataga
9094 942e 390
Reposted fromgosiao gosiao viaataga ataga
0525 2b28
Reposted fromanheros anheros viatekwoj tekwoj
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol vianiezwykla niezwykla
1248 5f94 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaretjiv retjiv
3126 b17e 390
Harz, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMezame Mezame
3898 f86e 390
Reposted frompiehus piehus viaAnimalinme Animalinme
0864 362b 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabruxa bruxa

wypieranie.

zawodowo wypieram z siebie uczucia. poddaję się im na moment, przeżywam je do granic możliwości, żeby potem przywitać pustkę. zrobiłam tak z dzieciństwem. zachowałam tylko te momenty, które cieszą ucho i oko. inne, wymazałam. i chociaż jeszcze czasami stają mi przed oczami, nie czuję złości, nie czuję bólu, gniewu, nic. widzę siebie zapłakaną, uciekającą z domu, ale już się nie rozpadam. oddycham spokojnie. zawsze być niezależną. zawsze móc wybiec i rzucić w cholerę wszystko, co zadaje Ci ból. liczyć tylko na siebie. zawsze.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
Z punktu widzenia mężczyzny, każde jego zachowanie jest drobiazgiem, nawet jeśli wyszedł na papierosa i wrócił po trzech latach.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena
2684 1031 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viabeminehoney beminehoney
4069 ab27 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8167 cff2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8157 a945 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
2832 48f9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl