Tumblelog by Soup.io
 • b-eat-brains
 • OnTheRun
 • thehighendoflow
 • alotlikevegas
 • poem-orgy
 • CentZecke
 • elleri
 • stfu
 • pralina
 • ShittyKitty
 • willyoudrawme
 • xrayboy
 • robxcoxchcesz
 • melanchujnia
 • satanlovesme
 • mirduk
 • olgusta
 • spzkaz
 • deftones
 • zorza
 • omcida
 • iffy
 • unitedsoupsmusic
 • splendid-silva
 • pyzarules
 • coldways
 • edenpath
 • misery000
 • dlutinka
 • mayu
 • angelsdemon
 • shinein
 • karmazynowykruk
 • armadillo
 • laj
 • mademoiselle-peur
 • Subli
 • koreanizm
 • nowelovestory
 • piromanka
 • killyourdream
 • niewychamowanee
 • Gabreiila
 • sztukamatorka
 • guyver
 • maryjanejanis
 • yourholypope
 • yurichan
 • iamophelia
 • hatemyself
 • eggwggwegev
 • karmazynowa
 • FutrzaQ
 • NicTuPoMnie
 • trustworthy
 • blackhole
 • malinowykisiel
 • doctorfrederickchilton
 • werhamster
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

Reposted fromgruetze gruetze viamarciix marciix
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamarciix marciix
7913 4a68 390
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
2074 ae6f 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
9750 07c6 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne
5249 1d9f 390
Reposted fromyikes yikes vialaparisienne laparisienne
2365 be76 390
Reposted fromHardcores Hardcores vialaparisienne laparisienne
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromfelicka felicka
5080 a4f7 390
7803 b3fc 390
Reposted fromGIFer GIFer viagorky gorky
4019 e394 390
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viagorky gorky
Sponsored post

Pete's Paleo Bacon

9645 590b 390
1913 1f5b 390
Reposted fromxempx xempx viaregcord regcord
5680 2c83 390
Reposted fromdancios dancios viaIzzy721 Izzy721
2188 4c45 390
Reposted fromdancios dancios viagorky gorky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl